Hygrocybe
Hygrocybe aurantia
Hygrocybe aurantiosplendens
Hygrocybe berkeleyi
Hygrocybe calciphila
Hygrocybe calyptriformis
Hygrocybe canescens
Hygrocybe cantharellus
Hygrocybe ceracea
Hygrocybe chlorophana
Hygrocybe citrinovirens
Hygrocybe coccinea
Hygrocybe coccineocrenata
Hygrocybe colemanniana
Hygrocybe conica
Hygrocybe conica var. conicoides
Hygrocybe flavipes
Hygrocybe fornicata
Hygrocybe glutinipes
Hygrocybe helobia
Hygrocybe ingrata
Hygrocybe insipida
Hygrocybe intermedia
Hygrocybe irrigata
Hygrocybe lacma
Hygrocybe laeta var. flava
Hygrocybe laeta var. laeta
Hygrocybe marchii
Hygrocybe miniata
Hygrocybe mucronella
Hygrocybe nitrata
Hygrocybe ovina
Hygrocybe persistens var. konradii
Hygrocybe persistens var. persistens
Hygrocybe phaeococcinea
Hygrocybe pratensis
Hygrocybe psittacina
Hygrocybe psittacina var. perplexa
Hygrocybe punicea
Hygrocybe quieta
Hygrocybe radiata
Hygrocybe reidii
Hygrocybe russocoriacea
Hygrocybe spadicea
Hygrocybe splendidissima
Hygrocybe turunda
Hygrocybe virginea var. fuscescens
Hygrocybe virginea var. ochraceopallida
Hygrocybe virginea var. virginea
Hygrocybe vitellina